Kazimierz Skoczkowski | Bohateron

Powstańcy

Kazimierz Skoczkowski |ur. 1927

Ogromne zbrodnie popełnili we wsi Truskaw, gdzie byli zgrupowani. Wiedzieliśmy, co się tam dzieje, bo nam ludność okoliczna donosiła, że mordowano, gwałcono kobiety, straszne rzeczy się działy. Wtedy dowództwo Zgrupowania «Kampinos», którym dowodził major «Okoń», postanowiło zrobić wypad na Truskaw. 3 września zorganizowano z ochotników dość dużą grupę, którą uzbrojono tylko w pistolety maszynowe i granaty. Zgłosiłem się do walki na ten wypad.