Zgłoś szkołę | Bohateron

Zgłoś szkołę

Chciałbyś poznać niestandardowe metody pracy z dziećmi i młodzieżą? Zastanawiasz się, jak efektywnie rozmawiać z uczniami o historii Polski XX wieku?
Nauczycielu, zgłoś szkołę do projektu BohaterON w Twojej Szkole i wspólnie z uczniami pokaż, że pamiętasz o uczestnikach Powstania Warszawskiego!

Jak dołączyć do projektu?

Zapoznaj się z regulaminem akcji.
Regulamin

Wypełnij formularz przystąpienia do projektu.
CZAS NA ZGŁOSZENIA MINĄŁ 2 PAŹDZIERNIKA!
Formularz zgłoszenia

Sprawdź maila – na podany w formularzu zgłoszeniowym adres koordynatora otrzymasz potwierdzenie udziału w projekcie i elektroniczne materiały edukacyjne (UWAGA! Prosimy również o sprawdzenie folderu SPAM).

Korzystając z otrzymanych materiałów, przeprowadź lekcję na temat historii Polski XX wieku zakończoną akcją pisania kartek do Powstańców. Możesz zachęcić uczniów do napisania listów, wykonania własnoręcznie laurek lub wysyłki pocztówek okolicznościowych/z Waszej miejscowości. W tym roku nie drukujemy i nie wysyłamy dedykowanych akcji kartek.

Do 31 października prześlij w jednej paczce wypisane kartki, listy i laurki na adres: Fundacja Rosa ul. Ołtaszyńska 7, 53-010 Wrocław z dopiskiem BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE. Pamiętaj, by w przesyłce podać dane swoje i szkoły – to podstawa do otrzymania dyplomu uczestnictwa w projekcie. Przygotowując przesyłkę, wypełnij krótkie elektroniczne sprawozdanie ze zrealizowanych zajęć.

Formularz sprawozdania (w przypadku problemów z linkiem proszę skorzystać z przeglądarki Google Chrome)

UWAGA! Dyplomy uczestnictwa w akcji przesyłane będą w wersji elektronicznej do samodzielnego wydruku na adres mailowy koordynatora pod koniec grudnia 2019.

Uwaga!

W przeciwieństwie do poprzednich lat, w 2019 roku nie drukujemy i nie udostępniamy dedykowanych akcji pocztówek – nie znajdziesz ich w sieciach dystrybucji naszych partnerów. Zaoszczędzone na produkcji i rozpowszechnianiu kartek środki przeznaczymy na realizację działań pomocowych skierowanych do Powstańców Warszawskich.

LICZYMY NA ZROZUMIENIE

Gwarantowane

BohaterON

dyplom dla szkoły i imienne zaświadczenie dla koordynatora poświadczające udział w projekcie

BohaterON

bezpłatne materiały dydaktyczne w wersji online

BohaterON

uczestnictwo w jednej z największych polskich kampanii o tematyce historycznej

BohaterON

cenna wiedza do wykorzystania przez lata

BohaterON

wsparcie organizatorów w przeprowadzeniu zajęć

NAJBARDZIEJ ZAANGAŻOWANE PLACÓWKI MAJĄ SZANSĘ NA:

BohaterON

spotkanie ze świadkiem historii zrealizowane przez organizatorów projektu BohaterON w Twojej Szkole

BohaterON

specjalne wyróżnienie, pakiet naszych gadżetów i dodatkowe materiały edukacyjne

BohaterON

możliwość uczestnictwa w gali Nagród BohaterONy

Nauczycielu, chcesz jeszcze bardziej włączyć historię?

ZAPISZ SIĘ NA NASZE WEEKENDOWE SEMINARIUM!

Podczas niego poznasz jeszcze więcej metod aktywnego nauczania historii, udoskonalisz warsztat pracy ze źródłem oraz dowiesz się, jak wykorzystać w swojej pracy historię mówioną!

SPRAWDŹ

PARTNER MERYTORYCZNY:

PATRONAT: