Partnerzy | Bohateron
VA
-
A
+
A A

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Akceptuję
VA
-
A
+
A A

Partnerzy

Partnerzy Strategiczni

ORLEN to zintegrowany koncern multienergetyczny notowany w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Jako pierwsza firma w regionie zadeklarował osiągnięcie całkowitej neutralności emisyjnej w 2050 roku. Dzięki przejęciom (Grupa Energa, Grupa LOTOS, PGNiG) wszedł do grona 150 największych firm na świecie. ORLEN prowadzi działalność na 9 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji, Węgrzech oraz w Kanadzie, Norwegii i Pakistanie, a po nabyciu stacji paliw w 2023 wejdzie na kolejny 10 rynek w Austrii. Grupa ORLEN posiada 3156 stacji. 39 proc. spośród nich stanowią obiekty zagraniczne. Po przejęciu placówek w Austrii liczba stacji wzrośnie do 3422, a udział zagranicznych stacji w całej sieci sprzedaży wyniesie 44 proc.

POLREGIO S.A. to największy pasażerski przewoźnik w Polsce, z 25% udziałem w rynku. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża około 1700 pociągów zamawianych przez urzędy marszałkowskie, które zatrzymują się na ponad 1900 stacjach. W ciągu roku z usług POLREGIO korzysta blisko 90 mln pasażerów. Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (50% i jedna akcja), a pozostałymi akcjonariuszami są samorządy wojewódzkie.

Partnerzy

„Instytut Pamięci Narodowej, powołany na mocy ustawy, od ponad 20 lat realizuje misję przywracania pamięci: gromadzi i zarządza dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, sporządzonymi od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.; prowadzi śledztwa w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych popełnionych od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzi także badania naukowe oraz prace mające na celu upamiętnienie walk oraz męczeństwa narodu polskiego w XX w. IPN poszukuje i identyfikuje ofiary wojen i represji, prowadzi działalność wydawniczą: od publikacji naukowych, po komiksy historyczne. Instytut stale się rozwija, powołując nowe biura, które zajmują się edukacją wykorzystującą najnowsze technologie.”

Muzeum Historii Polski tworzy pomost między przeszłością a teraźniejszością. Naszym celem jest tworzenie wspólnoty. Prowadząc zróżnicowane działania wystawiennicze, edukacyjne i naukowe, kształtujemy nowoczesną wrażliwość patriotyczną. Przyczyniamy się do budowania postaw obywatelskich opartych na znajomości tradycji i otwartości na świat oraz doceniamy rolę pamięci we współczesnym świecie.

Wystawa stała MHP będzie miała charakter narracyjny, koncentrując się na trzech wątkach: wolności, tożsamości i przemianach cywilizacyjnych.

Na terenie Cytadeli Warszawskiej trwa budowa stałej siedziby Muzeum Historii Polski − pod koniec września 2023 roku Muzeum przywita pierwszych gości.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – państwowa instytucja kultury upowszechniająca wiedzę o II wojnie światowej, pielęgnująca pamięć o jej ofiarach i bohaterach. Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą, edukacyjną i badawczą, w ramach zlokalizowanej 14 m pod ziemią wystawy głównej zajmującej pow. niemal 5 tys. m², wystaw czasowych, działań edukacyjnych, wydawniczych oraz prac naukowo-badawczych. Muzeum pełni funkcję centrum kulturalnego obejmującego: kino, sale konferencyjne, restauracje, sklep muzealny i apartamenty. MIIWŚ jest także inwestorem budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, na terenie historycznego pola bitwy.

Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego zostało założone przez pasjonatów historii – Stowarzyszenie Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław”. Mieści się w gmachu Powstańczej Reduty Banku Polskiego w Warszawie przy zbiegu ulic Daniłowiczowskiej i Bielańskiej (adres ul. Daniłowiczowska 18 B, III p) w siedzibie Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego. Zbiór stanowią zespoły pamiątek dotyczących Polskiego Państwa Podziemnego, Powstania Warszawskiego i Powojennej konspiracji. W tym dokumenty, militaria, fotografie, pamiątki osobiste, odznaczenia etc.  Celem muzeum jest uzupełnianie wiedzy o historii konspiracji niepodległościowej, Powstania Warszawskiego oraz jej upowszechnianie i udostępnianie wszystkim którzy się o to zwrócą. Misją muzeum jest służba pamięci. Chcemy aby pamiątki po Bohaterach służyły tak jak oni następnym pokoleniom Polaków.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo właściwe do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (obecnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) z siedzibą w Warszawie jest resortem rządowym odpowiedzialnym za kulturą i dziedzictwo narodowe na szczeblu centralnym. Na czele ministerstwa stoi minister

Narodowe Centrum Kultury (NCK) jest jedną z największych instytucji kultury w Polsce o tak szerokim spektrum działania. Organizuje i współorganizuje krajowe i międzynarodowe festiwale (np. Eufonie, Wschód Kultury), koncerty, przeglądy, konferencje, szkolenia, webinaria. Prowadzi działalność edukacyjną, badawczą, wystawienniczą, m. in. zarządza galerią Kordegarda, gdzie prezentowane są prace czołowych polskich artystów. Aktywnie działa na rzecz rozwoju, promocji i profesjonalizacji polskiej kultury. Upamiętnia ważne wydarzenia i postacie z polskiej historii. Zarządza ogólnokrajowymi programami dotacyjnymi i stypendialnymi, za pośrednictwem których wspiera instytucje, organizacje  i twórców. Ponadto NCK wydaje książki, gry i płyty, angażuje się w produkcje filmowe (w tym pionierskie projekty VR), realizuje murale i podcasty poświęcone kulturze (https://audycjekulturalne.pl/ ).

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest instytucją, której nadrzędnym celem jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Oznacza to, że Instytut służy wsparciem organizacjom pozarządowym, takim jak m.in.: fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, spółdzielnie, koła gospodyń wiejskich, centra aktywności społecznej, media obywatelskie i think tanki. Organizacje te tworzą ludzie, którzy działają na rzecz dobra wspólnego. Wielu z nich wspiera swoje lokalne społeczności. Działają w bardzo różnych branżach – edukacji, sztuki, wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych, sportu i ekologii. Dla tych organizacji Narodowy Instytut Wolności organizuje konkursy dotacyjne. Od początku swojego funkcjonowania NIW-CRSO przeznaczył ponad 750 mln zł w formie dotacji na wsparcie organizacji pozarządowych.

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego.
Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnymi niepełnosprawnościami, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

„Blisko ludzi i ich potrzeb” – to nasze motto.”

Poczta Polska to firma o 465-letniej tradycji, największy operator na rodzimym rynku – zatrudniamy ponad 66 000 Pracowników, nasza sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych. Jesteśmy jednym z polskich liderów usług komunikacyjnych, paczkowo – kurierskich i logistycznych oraz narodowym operatorem pocztowym, z którego korzysta ponad 90% Polaków. Koncentrujemy się na wzmacnianiu najbardziej perspektywicznych obszarów – paczek, logistyki, finansów, usług międzynarodowych i na rzecz administracji publicznej.

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, działa nieprzerwanie od ponad 67 lat, zapewniając klientom dostęp do szerokiej oferty produktów gamingowych. Spółka jest jednym z filarów finansowania polskiego sportu i kultury. Od 1994 roku tylko z tytułu dopłat do gier liczbowych i loterii pieniężnych firma przekazała ponad 19 mld zł na sport i kulturę. Totalizator Sportowy od samego początku wspiera kampanię BohaterON (I edycja w 2016 r.) i towarzyszy – jako wieloletni partner – obchodom rocznicy Powstania Warszawskiego.

Polskie Linie Lotnicze LOT to nowoczesny przewoźnik łączący Europę Środkową i Wschodnią ze światem. Obecny na niebie od 1929 roku, jest 12. najstarszą linią lotniczą na świecie i jedną z najbardziej międzynarodowych i rozpoznawalnych polskich marek. Dzięki rozbudowanej siatce połączeń dociera do najodleglejszych zakątków świata od Starego Kontynentu po Bliski Wschód, Azję i Amerykę Północną. Polski przewoźnik konsekwentnie zwiększa częstotliwość operacji lotniczych, rozwija produkt wzmacniając tym samym swoją pozycję na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Połączenia dalekiego zasięgu obsługuje Boeingami 787 Dreamliner, jednymi z najnowocześniejszych szerokokadłubowych samolotów świata.

Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu powstała w 2019 roku. Celem jej jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, uwrażliwianie na ich los, aktywizowanie i wspomaganie w rozwoju społeczności lokalnych, podejmowanie działań na rzecz dobra publicznego.  

Troska o naukę i edukację, kulturę i tradycję oraz sport i zdrowie – to obszary działania Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu. Wspieramy domy dziecka, osoby niepełnosprawne, szpitale, zakłady lecznicze, instytucje i inicjatywy działające dla pożytku publicznego. Cel społeczny i zasady etyczne są nadrzędnymi wartościami, którymi Fundacja kieruje się w swojej codziennej pracy.

Powstaliśmy z inicjatywy BGK w 2019 roku. Od początku przyświecał nam jeden cel: stworzyć nową opowieść o Polsce innowacyjnej, inspirującej, ale też gościnnej, bogatej w tradycję, kulturę i uniwersalne wartości. O Polsce, która jest przyjaznym i stymulującym miejscem do życia. Prowadzimy, w kraju i za granicą, szereg projektów, takich jak Festiwal Jabłonki Swawole lub Konferencja Przyszłych Liderów Genfree, dzięki którym promujemy nasz kraj jako silną markę, w której można się zakochać. 

Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia – buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą – ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.

Flota Filmowa zajmuje się produkcją audiowizualną. Kompleksowo. Inaczej. Lepiej.

Od przeszło 16 produkuje spoty reklamowe, filmy korporacyjne, filmy promocyjne, programy telewizyjne, filmy dokumentalne, teledyski i sesje fotograficzne.

Jesteśmy na każdym etapie produkcji filmowej, od przygotowania scenariusza, poszukiwania lokacji i organizacji castingu, po przygotowanie plików emisyjnych. Mamy doświadczenie w organizacji dużych planów zagranicznych, również poza Unią Europejską.

 

Donateo działa od 2020 roku jako fintechowy, ogólnopolski projekt. Donateo to nie tylko technologiczna platforma fundraisingu cyfrowego, wykorzystująca najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie płatności bezgotówkowych w sektorze dobroczynności. Donateo to przede wszystkim przestrzeń na wyjątkowe spotkania organizacji dobroczynnych z biznesem odpowiedzialnym społecznie oraz darczyńcami. Z tego właśnie powodu logo Donateo składa się z dwóch złączonych wspólnym obszarem serc, które tworzą harmonijną całość.

Misją Donateo jest stworzenie kultury dobroczynności poprzez dostarczenie możliwości prostej i przyjemnej pomocy innym.

Polskie Radio jest największym publicznym nadawcą radiowym w Polsce. Emituje autorskie audycje muzyczne, programy publicystyczne, popularnonaukowe, edukacyjne, społeczne, rozrywkowe, familijne, religijne oraz słuchowiska i reportaże. Posiada pięć ogólnopolskich Programów – Jedynkę, Dwójkę, Trójkę, Polskie Radio 24 oraz Polskie Radio dla Zagranicy, a przez Internet, aplikacje i w systemie DAB+ nadaje: Czwórkę, Polskie Radio Dzieciom, Polskie Radio Chopin, Polskie Radio Kierowców i Polskie Radio dla Ukrainy. Portal polskieradio24.pl publikuje codziennie najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata oraz udostępnia unikatowe serwisy specjalne, materiały archiwalne i multimedia.

Telewizja Polska S.A. to polski telewizyjny nadawca publiczny łączący ambicje i entuzjazm młodego pokolenia z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą ekspercką. Dbając o najwyższą jakość produkcji, TVP stale dostosowuje ofertę programową do oczekiwań widzów i wymogów rynkowych. Spółka wdraża nowe technologie i rozwija dystrybucję kinową. Na bogate portfolio Telewizji Polskiej składają się 23 anteny i kanały oraz szeroka oferta serwisów internetowych, m.in.: informacyjnych, sportowych, rozrywkowych, filmowych i dziecięcych. Programy Telewizji Polskiej dostępne są również w aplikacjach mobilnych (TVP VOD i TVP GO), a także Smart TV oraz telewizji hybrydowej. Jako jedyny nadawca w Polsce, TVP emituje programy regionalne tworzone przez 16 oddziałów terenowych. Produkcje Telewizji Polskiej są doceniane na krajowych i międzynarodowych festiwalach oraz konkursach. TVP należy do Europejskiej Unii Nadawców EBU.

Fundusz Patriotyczny ma za zadanie realizację polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, w tym dorobku polskiej myśli społeczno-politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej.

 

Poprzez swoje działania Fundusz wspierać będzie promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego.

Fundusz Patriotyczny ma za zadanie realizację polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, w tym dorobku polskiej myśli społeczno-politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej.

 

Poprzez swoje działania Fundusz wspierać będzie promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego.

Komitet honorowy
Wsparcie akcji