Co zrobiliśmy | Bohateron

Co zrobiliśmy

Zespół kampanii BohaterON jest zawsze gotowy do pomocy. Staramy się odpowiadać na indywidualne potrzeby Powstańców. Jednemu z nich sfinansowaliśmy wymianę okien w mieszkaniu, innemu – operację oczu. Na bieżąco opłacamy zakup i dowóz domowych obiadów oraz dodatkowe godziny opieki sióstr PCK. Gdy kwota realizacji celu przekracza nasze możliwości, organizujemy zbiórki internetowe lub szukamy innych rozwiązań.

Świąteczna Paczka dla Powstańca

Dzięki przyznanej Fundacji Rosa dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu „Wdzięczni Bohaterom” w grudniu 2018 roku mogliśmy zrobić Powstańcom Warszawskim mieszkającym w Polsce wyjątkowy prezent. Wysłaliśmy lub dostarczyliśmy osobiście 1265 bożonarodzeniowych przesyłek ze świątecznymi życzeniami od dzieci ze szkół przyszpitalnych oraz bonami o wartości 250 zł, które bohaterowie walk o stolicę mogli przeznaczyć na dowolny cel.

Myśleliśmy, że paczki będą miłym świątecznym dodatkiem, że ofiarowujemy w gruncie rzeczy niewiele, tymczasem okazało się, że ta pomoc miała ogromne znaczenie dla Powstańców i ich rodzin. Uczestnicy walk o stolicę cieszyli się przede wszystkim, że otrzymane bony mogą przeznaczyć na to, czego potrzebują, głównie zrealizować w aptekach oraz sklepach z zabawkami, by kupić prezenty dla wnuków i prawnuków.

Zbiórka na opłacenie przejazdów taksówką do chorej żony

Celem zorganizowanej przez nas zbiórki  było opłacenie półrocznego abonamentu na bezpośrednie przejazdy taksówką. Pani Krystyna przez powikłania po udarze oraz postępującą chorobę Alzheimera przebywała w ośrodku oddalonym prawie 20 km od jej miejsca zamieszkania. Mimo że jej mąż, Pan Ryszard sam nie cieszy się już dobrym zdrowiem, kilka razy w tygodniu pokonywał drogę do placówki środkami komunikacji miejskiej. Dojazd i powrót do domu zajmował mu około trzech godzin.

Dzięki Waszym dobrym sercom i współpracy z SAWA TAXI udało nam się osiągnąć cel zbiórki, a nawet go podwoić ☺ Zebraliśmy nie zakładane 5000 zł, ale drugie tyle – 10 174 zł!

Ratująca życie opaska SOS

Naszej pomocy potrzebował mieszkający samotnie Pan Jan, który ze względu na pogarszający się stan zdrowia – m. in. problemy z sercem i krążeniem oraz ciągłe spadki ciśnienia wymagał codziennej pomocy ze strony opiekunów i rodziny. Jego bezpieczeństwo zwiększyłaby specjalna opaska SOS, która zaalarmowałaby bliskich w przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu jego zdrowia.

Dzięki Waszym wpłatom, a szczególnie pomocy Pana Rafała, zebraliśmy wymaganą kwotę – opaska została zakupiona i na bieżąco opłacamy jej abonament. Ponadto, z zebranych środków córka Pana Jana przystosowała łazienkę w mieszkaniu ojca do potrzeb osoby starszej.

Wózek inwalidzki ułatwiający poruszanie się

Pan Wiktor zmaga się z chorobą Alzheimera i stopniowym zanikiem pamięci. Wymaga całodobowej opieki, którą na zmianę sprawują jego syn Tomasz i zatrudniona pomoc. Trudności w swobodnym poruszaniu się mogłyby choć w części zostać rozwiązane dzięki zakupowi specjalnego wózka.

Koszt takiego wózka inwalidzkiego wynosił 2 tysiące złotych i to właśnie było celem pierwszej zorganizowanej przez nas zbiórki internetowej.

W ciągu trzech dni zebraliśmy potrzebną kwotę, a Wy – dzięki wsparciu naszych działań – udowodniliście nam, że to co robimy, ma sens i że powinniśmy dalej kroczyć tą drogą.

Chciał(a)byś dołączyć do naszego zespołu?
A może znasz Powstańca, który potrzebuje wsparcia?

Napisz do nas