KONKURS | Bohateron
VA
-
A
+
A A

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Akceptuję
VA
-
A
+
A A

KONKURS

MURALE PAMIĘCI „DUMNI Z POWSTAŃCÓW”

ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Wygrajcie mural dla swojej szkoły i 5 000 zł na organizację uroczystości otwarcia! Przygotujcie pomysł na lokalne wydarzenie upamiętniające obchody trwającej obecnie 160. rocznicy Powstania Styczniowego i prześlijcie zdjęcia ściany (zewnętrznej), na której chcielibyście, żeby powstał okolicznościowy mural. Wymalujemy historię aż w 2 zwycięskich placówkach.

UCZESTNICY

Konkurs skierowany jest do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych mieszczących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ZADANIE KONKURSOWE

Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu:

pomysłu na organizację lokalnego wydarzenia o charakterze historycznym, kulturowym, artystycznym czy edukacyjnym przyczyniającego się do popularyzacji wiedzy na temat Powstania Styczniowego. W programie wydarzenia należy uwzględnić oficjalne odsłonięcie okolicznościowego muralu;

Rodzaje kwalifikujących się wydarzeń: koncert, spektakl, wystawa, pokaz, rekonstrukcja historyczna, happening, piknik historyczny, gra, warsztaty,
konkurs itp. Uzupełnieniem dla wymienionych propozycji mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.

orientacyjnego kosztorysu wydarzenia z uwzględnieniem środków finansowych w wysokości do 5 000 zł brutto;

Wszystkie wydatki związane z organizacją wydarzenia muszą być racjonalne i udokumentowane. Wykaz kosztów kwalifikowanych przez Organizatora 
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

zdjęć i dokładnego opisu ściany zewnętrznej należącej do uczestnika konkursu, na której miałby powstać okolicznościowy mural.

 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są od 16.02.2024 r. do 31.03.2024 r. do godz. 23:59.

Każdy uprawniony do uczestnictwa w konkursie może przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są wyłącznie drogą mailową:

adres: edukacja@pokoleniakolumbow.pl.

tytuł maila: KONKURS DLA SZKÓŁ | pełna nazwa zgłaszanej placówki

np. KONKURS DLA SZKÓŁ | Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku

 

Na zgłoszenie konkursowe składają się:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY w postaci pliku zapisanego w formacie pdf; formularz nie wymaga podpisów; wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

ZGODA NA UDZIAŁ w konkursie podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania uczestnika konkursu; zgodę należy przesłać w formie skanu/zdjęcia dokumentu; wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

3-5 ZDJĘĆ proponowanej ściany zewnętrznej; zdjęcia powinny być dobrej jakości (wyraźne i jasne) w formacie jpg o wielkości nieprzekraczającej 2 MB każde.

ZWYCIĘZCY I NAGRODY

Organizator przewiduje wybór 2 zgłoszeń konkursowych najlepiej ocenionych przez komisję konkursową. Nagrodą w konkursie jest wykonanie przez organizatora na ścianie wskazanej w zgłoszeniu konkursowym okolicznościowego muralu (projekt zostanie wybrany wspólnie) oraz pokrycie kosztów organizacji wydarzenia otwarcia do kwoty 5000 zł. Ze Zwycięzcami zawarte zostaną porozumienia regulujące warunki otrzymania nagrody.

TERMINY

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są od 16.02.2024 r. do 31.03.2024 r. do godz. 23:59. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 14.04.2024 r.

KONTAKT

tel. 534 361 080, e-mail: edukacja@pokoleniakolumbow.pl

Do pobrania

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Zgoda na udział
Plakat na stronę
Plakat do druku

______________________________________________________________________________________________________________________________

 WYNIKI KONKURSU

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za włączanie z nami historii poprzez podejmowanie inicjatyw mających na celu zachowanie pamięci o wydarzeniach z polskiej historii.

Doceniamy Wasze zaangażowanie w przygotowanie zgłoszenia i gratulujemy pomysłów!

Informujemy, że komisja konkursowa nagrodziła następujące placówki:

  1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Szadku
  2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863r. w Warszawie

GRATULUJEMY!

Każda szkoła, która wzięła udział w konkursie otrzyma mailowe podziękowanie. Do zwycięzców odezwiemy się w najbliższych dniach.

Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, gdzie już w czerwcu zaprezentujemy Wam gotowe murale i relacje z wydarzeń towarzyszących.