Leszek Żukowski | Bohateron

Wysłano 815 kartek za kwotę 28170 zł.

Powstańcy

Leszek Żukowski |ur. 1929

1 września była wyznaczona ewakuacja żołnierzy do Śródmieścia kanałem z placu Krasińskich. Jak już mieliśmy wchodzić do kanału, to przyszedł młody oficer: «Ty, ty i ty – w tych trzech byłem też ja – zgłosicie się po dodatkową amunicję. Na ruinach Ratusza macie pozorować naszą obecność». Dla mnie to był taki moment prawie załamania, dlatego że wiedziałem, że po pierwsze, już nie pójdę do Śródmieścia, po drugie, że na pewno zginę, ale rozkaz jest rozkaz.

 

Archiwum Historii Mówionej: LINK