O akcji

Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Było ono uosobieniem naszych kluczowych wartości, takich jak patriotyzm, wolność czy determinacja w przeciwstawianiu się wrogom.

Niestety wśród kolejnych pokoleń wraz z biegiem czasu świadomość jego znaczenia stopniowo zanika. W tym samym czasie odchodzą od nas ostatni Powstańcy, którzy pełnią fundamentalną rolę w podtrzymywaniu pamięci, przedstawiając wydarzenia tamtych dni z ludzkiej perspektywy. Ludzie Ci zasłużyli na naszą wdzięczność, pamięć i szacunek. Chcemy im to dać...

BohaterON to projekt mający na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. BohaterON ma edukować społeczeństwo, bazując na tysiącach historii Powstańców. Ma pokazywać nie tylko tło historyczne, ale także sukcesy, dramaty i emocje każdego z nich.

Z jednej strony jest to promocja patriotycznych postaw, tożsamości narodowej i edukowanie społeczeństwa. Z drugiej natomiast - hołd złożony wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę.

Kartka dla Powstańca

W 2014 roku z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego dzieci z ponad 30 szpitali z całej Polski wykonywały biało-czerwone kartki. Wzruszające prace małych pacjentów zostały przekazane uczestnikom walk o stolicę. Wielu z nich w bardzo emocjonalny sposób dziękowało nadawcom za otrzymane listy, a zainicjowany dialog pokoleń trwa do dziś.

W tym roku nie tylko dzieci wypiszą Kartkę dla Powstańca. Chcąc przyczynić się do rozwoju dialogu międzypokoleniowego i włączenia zapomnianych bohaterów do świadomości społecznej, umożliwiamy każdemu Polakowi wysłanie pocztówki do wybranego Bohatera i pokazanie, że pamięta o historii swojego kraju i ludziach, który walczyli o jego wolność.

Kartki w wersji tradycyjnej można odebrać w wybranych placówkach Poczty Polskiej, Lotto, pociągach Express InterCity Premium, wybranych samochodach Uber, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz u wolontariuszy podczas koncertów Lata z Radiem. Pocztówki będą dostępne również przez cały sierpień w czarnym namiocie Rakoobrony na plaży w Gdyni. Ponadto symboliczną kartkę można wysłać przez Internet – (Platforma Envelo) – zostanie ona wydrukowana i w formie tradycyjnej przekazana adresatowi.

W zeszłym roku do Powstańców trafiło ponad 3600 kartek. W tym mogą otrzymać ich setki tysięcy.

KOMPENDIUM POWSTAŃCÓW

Na naszej stronie internetowej przedstawione zostały sylwetki wybranych uczestników walk o stolicę. Można z nich dowiedzieć się jaką funkcję pełniły konkretne osoby oraz jakie są ich historie. Z czasem zbiór będzie poszerzany o kolejne: zdjęcia, biogramy czy wywiady z Powstańcami opracowane w formie wideo. W efekcie powstanie cyfrowa biblioteka wiedzy o Powstańcach, co stanie się ważnym elementem procesu „włączania” bohaterów do pamięci historycznej Polaków.

Ponadto, dzięki stronie internetowej, osoby pragnące wysłać pocztówkę, mogą wybrać Powstańca, do którego zaadresują kartkę i przekażą osobiste podziękowania za walkę o wolność.

WARSZTATY O POWSTAŃCACH

W ramach projektu zorganizowany zostanie ogólnopolski cykl 16 warsztatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych, z których każde odbędą się w innym województwie. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się wszystkich najważniejszych faktów dotyczących Powstania Warszawskiego oraz jego tła historycznego.

Warsztaty będą opowiadane z perspektywy Powstańców, dlatego na potrzeby zajęć wybrani zostaną bohater i bohaterka – 2 osoby, które biorąc udział w tym wydarzeniu, wykazały się godną podziwu postawą.

Młodzież będzie również dodatkowo angażowana w tworzenie własnych projektów dotyczących Powstania Warszawskiego.