Kartka dla Powstańca | Bohateron

Kartka dla Powstańca

Jak co roku szkoły szpitalne, przyszpitalne i sanatoryjne zapraszamy do udziału w akcji Kartka dla Powstańca. Zakwalifikowane do projektu placówki – oprócz konspektów zajęć – otrzymają zestawy materiałów plastycznych do własnoręcznego wykonania wyjątkowych patriotycznych kartek-laurek z życzeniami. Warsztaty w  szkołach zyskają dzięki temu nie tylko wymiar edukacyjny, ale również terapeutyczny (arteterapia).

Jak wziąć udział w projekcie?

Zapoznaj się z regulaminem projektu Kartka dla Powstańca.

Regulamin projektu

Pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz przystąpienia do projektu.

Formularz zgłoszeniowy

Zeskanuj dokument i wyślij na adres: kartka@fundacjarosa.pl

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO KOŃCA CZERWCA 2019!

Oczekuj od nas informacji o zakwalifikowaniu się do projektu. Wyślemy ją na początku lipca na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Wyniki rekrutacji zostaną również opublikowane w aktualnościach na naszej stronie.

Odbierz paczkę z materiałami edukacyjnymi i plastycznymi potrzebnymi do przeprowadzenia akcji.

Każdy koordynator akcji otrzyma zaproszenie na październikową galę Nagrody BohaterONy 2019, która odbędzie się w Warszawie.

 

Ponadto, dla najbardziej aktywnych placówek przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody w postaci zestawów do scrapbookingu.

CO MUSISZ ZROBIĆ, BY POWALCZYĆ O NAGRODY?

BohaterON

Przeprowadź w szkole warsztaty przy wykorzystaniu otrzymanych konspektów zajęć i materiałów plastycznych.

BohaterON

Spośród wszystkich wykonanych przez dzieci kartek wybierz trzy, które wezmą udział w konkursie na najładniejszą laurkę, i zapakuj je wraz z formularzem konkursowym.

Formularz konkursowy

BohaterON

Do 31 października prześlij wykonane laurki wraz z laurkami konkursowymi na adres: Fundacja Rosa ul. Ołtaszyńska 7, 53-010 Wrocław z dopiskiem KARTKA DLA POWSTAŃCA/ SZKOŁY SZPITALNE.
WAŻNE! Przed wysyłką dokładnie sprawdź, czy wszystkie kartki zostały wypisane i podpisane przez małych nadawców.

BohaterON

Na adres mailowy: kartka@fundacjarosa.pl prześlij wypełnione sprawozdanie wraz z załącznikami w postaci fotografii dokumentujących prowadzone na terenie placówki działania związane z realizacją projektu.

Formularz sprawozdania

BohaterON

Czekaj na wyniki konkursu (około 15 listopada) i podziękowanie za udział w akcji.

Więcej informacji na temat projektu udziela