Kategorie | Bohateron
VA
-
A
+
A A

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Akceptuję
VA
-
A
+
A A

Kategorie

Nagrody BohaterONy  im. Powstańców Warszawskich są przyznawane w 7 kategoriach: pasjonat, instytucja, firma, organizacja non-profit, nauczyciel, osoba publiczna i dziennikarz.

Pasjonat

Osoby prywatne, które z własnej inicjatywy i często własnym nakładem środków finansowych realizują ważne z punktu widzenia społeczności lokalnych działania. Pasjonaci i prawdziwi patrioci, którzy angażują się w promocję historii Polski XX wieku oraz kształtowanie postawy współczesnego patriotyzmu wykazywanej m.in. poprzez dbanie o środowisko, pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz angażowanie się w budowanie i pomoc lokalnej społeczności.

Instytucja

Kategoria jest kierowana do muzeów, bibliotek, domów i centrów kultury, instytutów, teatrów, oper, filharmonii, galerii sztuki, wydawnictw, instytucji publicznych i osób prawnych, które w szczególny sposób przyczyniły się do propagowania historii Polski XX wieku oraz postawy współczesnego patriotyzmu, organizując specjalne wydarzenia, wystawy, spektakle czy wydając wyjątkowe publikacje.

Firma

Wyróżnienie dla społeczników, którzy w ramach działań CSR swojej firmy  prowadzili własne działania o charakterze historyczno-patriotycznym lub sponsorowali projekty i wydarzenia realizowane przez inne osoby, organizacje lub instytucje.

Organizacja Non-Profit

Kategoria kierowana do organizacji pozarządowych realizujących w ramach swojej działalności statutowej zadanie kultywowania polskiej historii i kultury, podtrzymywania dziedzictwa narodowego oraz przejawiania postaw współczesnego patriotyzmu, m.in. poprzez rozwijanie działań lokalnych, proekologicznych, przejawiających troskę o innych.

Nauczyciel

Nagroda dla ludzi z powołaniem, którzy w ciekawy, przystępny i niebanalny sposób przekazują wiedzę historyczną swoim uczniom oraz angażują uczniów działania wykazujące postawę współczesnego patriotyzmu. Dla osób angażujących dzieci i młodzież oraz społeczność okołoszkolną do zgłębiania informacji na temat dziejów Polski oraz do pielęgnowania wartości przekazywanych przez Powstańców Warszawskich.

Osoba publiczna

To wyróżnienie dla tych, którzy swoimi działaniami i autorytetem są w stanie porwać tłumy. Przedsiębiorcy, politycy, aktorzy, muzycy, sportowcy, pisarze, publicyści i inne osoby wykonujące funkcje publiczne lub poprzez swoją działalność znacząco wpływające na funkcjonowanie społeczeństwa zaangażowane w wydarzenia poruszające tematykę historyczną lub same inicjujące działania związane z promocją historii Polski XX wieku.

Dziennikarz

Przedstawiciele świata mediów, którzy w swojej codziennej pracy poruszają tematykę historii Polski XX wieku, przyczyniając się do rzetelnego i wnikliwego przekazywania społeczeństwu informacji o dziejach naszego narodu.

Nagroda BohaterONy 2024 im. Powstańców Warszawskich

Powstała, by wyróżnić firmy, instytucje oraz osoby, których działania w szczególny sposób promowały wiedzę o historii Polski XX wieku, współczesny patriotyzm oraz edukację historyczno-patriotyczną na przestrzeni 01.08.2023-31.07.2024

Dowiedz się więcej