Związek Harcerstwa Polskiego | Bohateron
VA
-
A
+
A A

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Akceptuję
VA
-
A
+
A A

Związek Harcerstwa Polskiego

Związek Harcerstwa Polskiego

Nominacja za zorganizowanie inicjatywy „ZHP dla Ukrainy” – niesienie pomocy cywilom poszkodowanym na wojnie i niestrudzone realizowanie wartości harcerskiego ruchu. Spontaniczna mobilizacja całej organizacji i jej członków od pierwszego dnia wojny przerodziła się w pomocowy maraton, który wciąż trwa. Współistnienie oddolnych inicjatyw jednostek ZHP z inicjatywami z udziałem zarządów regionalnych i krajowych pokazuje wolę oraz umiejętność współpracy najmłodszych obywateli i stanowi wzór dla tego pokolenia.

 

„ZHP dla Ukrainy” to inicjatywa ZHP obejmująca działania pomocowe dla cywili poszkodowanych w wyniku wojny w Ukrainie. Odbywa się głównie w Polsce, a część działań kontynuowana jest w Ukrainie. ZHP niosło i nadal niesie pomoc humanitarną we wszystkich częściach kraju – na 6 przejściach granicznych, w 17 chorągwianych i 147 lokalnych centrach pomocy. Ponad 1,5 mln uchodźców otrzymało harcerskie wsparcie w pierwszym miesiącu wojny, ponad 4000 harcerzy w wieku 16+ wspierało uchodźców w ciągu pierwszych 3 miesięcy wojny. Łącznie na Ukrainę przewieziono ponad 127 ton zebranej przez ZHP pomocy humanitarnej. Spośród ok. 3 mln ukraińskich cywilów, co trzeci uchodźca otrzymał pomoc w ośrodkach prowadzonych przez harcerzy. 1 na 5 dzieci uczestniczyło w harcerskich zajęciach. Blisko 6000 dzieci z Ukrainy wzięło udział w obozach harcerskich od połowy czerwca do sierpnia.

 

Typ udzielanej pomocy ewoluował wraz ze zmieniającymi się potrzebami. Harcerze byli wolontariuszami w ośrodkach dla uchodźców, organizowali transport i zakwaterowanie, prowadzili zbiórki i transport artykułów pierwszej potrzeby, koordynowali akcje humanitarne, oferowali wsparcie sprzętowe, pomagali w załatwieniu formalności urzędowych, zapraszali dzieci z Ukrainy na zbiórki harcerskie oraz harcerskie obozy letnie. Dziś we współpracy z WOSM/UNICEF ZHP prowadzi 3 Blue Dots (punkty informacyjne i recepcyjne dla uchodźców): 1 w Krakowie, 2 przy granicy (Przemyśl, Medyka). Ponadto 27 osób mówiących po rosyjsku i ukraińsku zostały zrekrutowane przez ZHP i udzielają pomocy psychologicznej (poprzez infolinię, spotkania indywidualne i grupowe, wizyty w obozach itp.). Jako organizacja non-profit upoważniona do przyjmowania i dystrybucji darowizn humanitarnych, ZHP służy jako łącze dla organizacji i firm wysyłających darowizny z zagranicy.

 

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce, liczącą ponad 100 000 członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży. Od ponad stu lat głównym celem działania ZHP jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – tworzenie warunków do ich wszechstronnego rozwoju. Ludzie ukształtowani w zgodzie z wartościami przyjętymi w naszym harcerskim ruchu wyróżniają się braterskim stosunkiem do innych, przyjacielską i serdeczną postawą wobec wszystkich ludzi oraz gotowością i umiejętnością bezinteresownej służby innym ludziom.