STOWARZYSZENIE ODRA-NIEMEN | Bohateron

STOWARZYSZENIE ODRA-NIEMEN

wrocławska organizacja koncentrująca się na rozwijaniu inicjatyw lokalnych i polonijnych

Finalista Nagrody BohaterONy 2019. Nominacja za realizowanie w 2018 roku licznych projektów kresowych, polonijnych, historycznych i edukacyjnych oraz inicjowanie i podtrzymywanie kontaktów polsko-litewskich

 

Ponad połowa mieszkańców Dolnego Śląska ma korzenie na Kresach, a duża część tych osób pochodzi z Wileńszczyzny, dlatego też utrzymywanie kontaktów polsko-litewskich wydaje się czymś zupełnie naturalnym.

W ramach swojej działalności Odra-Niemen prowadzi projekt Rodacy-Bohaterom, który obok zbiórki darów dla weteranów (w ubiegłym roku było to 27 wyjazdów i blisko 68 ton artykułów różnego przeznaczenia) obejmuje szeroki obszar edukacji historycznej; dba o polskie kwatery na Kresach (Kresowe Zaduszki), a także współpracuje ze środowiskiem kombatantów w Polsce i poza jej granicami (Mosty Pamięci).

W 2018 roku Stowarzyszenie prowadziło również działania skupione wokół renowacji miejsc pamięci na Białorusi oraz grobów żołnierzy AK w Rejonie Święciańskim na Litwie. Ponadto, w ramach Wakacji z Historią zorganizowało 6 turnusów letnich dla polskich dzieci z Litwy, Białorusi i Ukrainy.

Ważnym obszarem działań Stowarzyszenia jest pamięć o Żołnierzach Wyklętych. Członkowie Odry-Niemen organizują wrocławskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz Wrocławskich Dni z Rotmistrzem Pileckim, w ramach których odbywają się marsze pamięci, wykłady, spotkania z ekspertami, pokazy filmów, debaty, wycieczki, gry i konkursy.