SŁUŻBA WIĘZIENNA | Bohateron

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Akceptuję

Wysłano 2003 kartek za kwotę 59170 zł.

SŁUŻBA WIĘZIENNA

SŁUŻBA WIĘZIENNA

Zakłady karne realizujące zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

Nominacja za rozbudzanie w osadzonych uczuć patriotycznych, a także kształtowanie wśród nich szacunku do polskiej tradycji, historii i bohaterów wydarzeń sprzed lat

 

Za murami więzienia edukacja patriotyczna odgrywa szczególną rolę. Rozbudzanie uczuć patriotycznych, kształtowanie szacunku do polskiej tradycji, a także promocja aktywnej postawy obywatelskiej – tego typu działania w znaczny sposób wspierają proces resocjalizacji osób pozbawionych wolności i pomagają przygotować je do uczestnictwa w życiu publicznym po opuszczeniu jednostki, co – jak zapewniają funkcjonariusze służby więziennej – może być ważnym czynnikiem zmniejszającym ryzyko powrotu osadzonych na drogę przestępczą.

 

Z tego też względu kadra penitencjarna i terapeutyczna w wielu zakładach karnych na terenie kraju wprowadza do programów resocjalizacji autorskie projekty z zakresu edukacji historyczno-patriotycznej. Osadzeni z zakładów karnych w różnych częściach Polski – Kluczborku, Koronowie, Koszalinie i innych – wykonują kartki i piszą listy do kombatantów, spotykają się ze świadkami wydarzeń sprzed lat czy biorą udział w lekcjach historii przybliżających im wojenną rzeczywistość. Dzięki temu mogą doświadczyć, co to niepodległość, a także zrozumieć, że nie jest to wartość dana raz na zawsze, że wiele pokoleń musiało o nią walczyć, poświęcając siebie i swoich bliskich.

 

Jednym z licznych przykładów tego typu działań jest autorski program „Włącz z nami historię! Pomóż połączyć pokolenia” realizowany przez Zakład Karny w Koronowie. W jego ramach więźniowie nie tylko co roku własnoręcznie wykonują kartki do Powstańców Warszawskich, ale również rozwijają swoje talenty plastyczne (wykonując portrety uczestników walk o stolicę) i muzyczne (nagrywając płytę z aranżacją piosenek powstańczych). Pracownicy Zakładu uwrażliwiają osadzonych na piękno literatury okresu wojny, propagując czytelnictwo poezji i prozy, a także organizują spotkania ze świadkami historii. Jednostkę odwiedziła m. in. Pani Urszula Tauer, ps. „Ala”, uczestniczka Powstania Warszawskiego.