RADOSŁAW POTRAC | Bohateron

RADOSŁAW POTRAC

Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r. w Warszawie

Finalista Nagrody BohaterONy 2019. Nominacja za znaczne wykraczanie poza zakres obowiązków wynikających z wykonywanego zawodu, stworzenie jednodniowego Muzeum Powstania Warszawskiego, a także szeroko rozumianą popularyzację historii Warszawy

 

Niezwykły nauczyciel – w zwykłej szkole. Świadomy lider praskiej społeczności, który ponad wszystko chce, aby jego uczniowie dostrzegli, że nie są gorszymi ludźmi i żeby nie mówili, jadąc na drugą stronę Wisły, że jadą „do miasta”. Pedagog specjalny i terapeuta, historyk oraz archeolog podwodny, instruktor ZHP.

Za sprawą ubiegłorocznej akcji „BohaterON w Twojej Szkole” stworzył w placówce jednodniowe Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie dzięki przygotowanym rekwizytom i zadaniom dzieci poznały trud walk i realia życia w Powstaniu.

Wraz ze „Szkolnym Klubem Turystyczno-Krajoznawczym PTTK Dreptaki” (którego jest założycielem i wieloletnim prezesem) tworzy i wydaje materiały prasowe popularyzujące historię Pragi w XX wieku. W 2018 roku Wojskowy Instytut Wydawniczy wydał niezwykle interesującą jednodniówkę jego autorstwa „Tacy Mali tacy Wielcy”. Z ramienia Towarzystwa Przyjaciół Warszawy i po uzgodnieniach z Powstańczynią Panią Wandą Traczyk-Stawską organizuje „Strażnika Pamięci”, projekt dla uczniów opiekujących się powstańczymi grobami.

Od lat opracowuje i wdraża tematyczne, nieodpłatne spacery dla rodzin po Warszawie. Wolontariusz Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich Nowolipie 22, gdzie organizuje dla podopiecznych odczyty historyczne i warsztaty a także spotkania z dziećmi i młodzieżą.

Wyjątkowa postać, choć właściwie należałoby napisać „Klawy facet i muzyczka gra!”. Prezes Stowarzyszenia Gwara Warszawska, od lat ukazujący piękno warszawskiej kultury i historii oczami Grzesiuka, Wiecha i artystów scen satyrycznych.