PIOTR JEŻÓŁKOWSKI | Bohateron

PIOTR JEŻÓŁKOWSKI

założyciel i fundator Fundacji Fort III Pomiechówek

Brązowy BohaterON 2019. Nominacja za tworzenie w 2018 roku bazy więźniów niemieckiego obozu w Forcie III w Pomiechówku, edukację związaną z tym miejscem oraz integrację rodzin pomordowanych

 

Prawnuk zamordowanego w Forcie III żołnierza Armii Krajowej Wacława Jeżółkowskiego. Za cel obrał sobie szerzenie i utrwalanie pamięci o ofiarach niemieckich zbrodni na terenie obozu i więzienia karno-śledczego w Forcie III w Pomiechówku. W tym celu pod koniec 2017 roku założył Fundację Fort III Pomiechówek, której jest prezesem.

Z własnych środków finansowych uruchomił stronę internetową www.forttrzecipomiechowek.org zawierającą zbiór wszystkich dostępnych źródeł dotyczących historii niemieckiego obozu. Jego największym osiągnięciem jest utworzenie Bazy Więźniów Fortu III, w której do końca sierpnia 2019 roku znalazło się 1778 udokumentowanych zdjęciami i relacjami sylwetek więźniów.

Utrzymuje stałe relacje z żyjącymi więźniami Fortu oraz rodzinami pomordowanych. Spisuje i nagrywa ich relacje z II wojny światowej, by ich historie mogły poznać kolejne pokolenia.

Z jego inicjatywy udokumentowano napisy na ścianach cel Fortu, podjęto prace ekshumacyjne oraz zorganizowano pierwsze pogrzeby ofiar obozu.

Pan Piotr skupił wokół siebie zespół pozytywnie nastawionych do pracy społecznej ludzi, wraz z nimi przyczyniając się do rozpropagowania historii Fortu III w Pomiechówku.

 

Zobacz film