JAN ŻARYN | Bohateron

JAN ŻARYN

historyk, profesor nauk humanistycznych, Senator RP

Finalista Nagrody BohaterONy 2019. Nominacja za zaangażowanie w przekazywanie historii Polski XX wieku, stałe przypominanie na swoich profilach w mediach społecznościowych o istotnych dla naszego kraju faktach i pełnienie funkcji redaktora naczelnego „wSieci Historii”

 

W swojej pracy naukowej zajmuje się w szczególności historią Kościoła katolickiego w Polsce w XX wieku oraz dziejami emigracji politycznej po 1945 roku. Jest redaktorem naczelnym miesięcznika „wSieci Historii” przybliżającego czytelnikom treści związane z ważnymi w naszej historii wydarzeniami i postaciami.

Za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku oraz wypowiedzi medialnych na bieżąco przypomina odbiorcom o istotnych faktach dotyczących historii Polski XX wieku.

W 2018 roku – jako moderator, prelegent i uczestnik paneli dyskusyjnych – wziął udział w licznych konferencjach naukowych, w swoich referatach poruszając m.in. temat odzyskania przez Polskę niepodległości, Romana Dmowskiego, kardynała Stefana Wyszyńskiego i jego zapisków oraz polityki historycznej II RP.

Na zaproszenie szkół uczestniczył w debatach i rozmowach z uczniami, a także objął patronatem ogólnoświatową edycję konkursu historycznego „Patria Nostra” mającego na celu propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej i budowę poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków mieszkających nie tylko w Polsce, ale również na Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Kazachstanie, państwach UE i USA.