Izabella Czernecka | Bohateron
VA
-
A
+
A A

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Akceptuję
VA
-
A
+
A A

Izabella Czernecka

Izabella Czernecka

 Nominacja za koordynację działań lokalnych na rzecz pomocy ofiarom wojny na Ukrainie. Organizacja  pomocy rzeczowej, prawnej, medycznej i reagowanie na bieżące potrzeby wschodnich sąsiadów. Inicjowanie wielu lokalnych akcji wspierających dzieci chore oraz będące w trudnej sytuacji materialnej. Rozbudzanie w uczniach zainteresowania historią lokalną.

 

Nauczycielka w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku. Doświadczona pedagog, która aktywnie angażuje się w życie placówki i środowiska lokalnego. Od 26 lutego 2022 r. zaangażowana w całą logistykę pozyskiwania i przekazywania darów rzeczowych ofiarom wojny na Ukrainie. Z ramienia Urzędu Miasta Brzeska została mianowana koordynatorem ds. pomocy Ukrainie. W budynku PSP nr 3 utworzyła Gminny Magazyn Pomocy Ukraińcom. Organizowała pomoc prawną, medyczną, wpierała kobiety z Ukrainy w poszukiwaniu pracy. Odpowiadała na aktualne potrzeby ofiar wojny z Rosją. Za pomocą mediów społecznościowych informowała lokalną społeczność na temat bieżącego zapotrzebowania.

 

Izabella Czernecka aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, zapewnia pomoc i opiekę dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej, pochodzących z rodzin ubogich lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Swoją postawą i pracowitością daje przykład młodym ludziom, którzy przez to chętnie wspierają działania charytatywne jako wolontariusze. Dba o krzewienie patriotyzmu wśród uczniów biorąc udział w licznych projektach historycznych. Rozbudza u najmłodszych zainteresowanie lokalną historią poprzez regularne odwiedzanie miejsc pamięci i zabytków w Brzesku.

 

Podejmowane przez Panią Izabellę działania charytatywne, niesienie pomocy i troska o drugiego człowieka to bez wątpienia przykład współczesnego patriotyzmu.