Izabella Czernecka | Bohateron

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Akceptuję

Izabella Czernecka

Izabella Czernecka

 Nominacja za koordynację działań lokalnych na rzecz pomocy ofiarom wojny na Ukrainie. Organizacja  pomocy rzeczowej, prawnej, medycznej i reagowanie na bieżące potrzeby wschodnich sąsiadów. Inicjowanie wielu lokalnych akcji wspierających dzieci chore oraz będące w trudnej sytuacji materialnej. Rozbudzanie w uczniach zainteresowania historią lokalną.

 

Nauczycielka w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku. Doświadczona pedagog, która aktywnie angażuje się w życie placówki i środowiska lokalnego. Od 26 lutego 2022 r. zaangażowana w całą logistykę pozyskiwania i przekazywania darów rzeczowych ofiarom wojny na Ukrainie. Z ramienia Urzędu Miasta Brzeska została mianowana koordynatorem ds. pomocy Ukrainie. W budynku PSP nr 3 utworzyła Gminny Magazyn Pomocy Ukraińcom. Organizowała pomoc prawną, medyczną, wpierała kobiety z Ukrainy w poszukiwaniu pracy. Odpowiadała na aktualne potrzeby ofiar wojny z Rosją. Za pomocą mediów społecznościowych informowała lokalną społeczność na temat bieżącego zapotrzebowania.

 

Izabella Czernecka aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, zapewnia pomoc i opiekę dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej, pochodzących z rodzin ubogich lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Swoją postawą i pracowitością daje przykład młodym ludziom, którzy przez to chętnie wspierają działania charytatywne jako wolontariusze. Dba o krzewienie patriotyzmu wśród uczniów biorąc udział w licznych projektach historycznych. Rozbudza u najmłodszych zainteresowanie lokalną historią poprzez regularne odwiedzanie miejsc pamięci i zabytków w Brzesku.

 

Podejmowane przez Panią Izabellę działania charytatywne, niesienie pomocy i troska o drugiego człowieka to bez wątpienia przykład współczesnego patriotyzmu.