FUNDACJA PZU | Bohateron

FUNDACJA PZU

Organizacja realizująca działania filantropijne Grupy PZU

Brązowy BohaterON 2019. Nominacja za działania filantropijne wspierające realizację projektów promujących najnowszą historię Polski

 

Jednym z celów Fundacji PZU jest działalność na rzecz dobra wspólnego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

W wyjątkowym dla Polski 2018 roku Fundacja dofinansowała wiele programów wspierających inicjatywy lokalne i regionalne w zakresie edukacji historycznej oraz podtrzymywania tradycji narodowych. Z pomocą organizacji odbyły się zarówno imprezy wielkoformatowe, m.in. Koncert dla Niepodległej z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, jak i skierowane do mieszkańców mniejszych miejscowości oraz obszarów wiejskich: konkursy historyczne, koncerty, rodzinne festyny patriotyczne, przeglądy filmów historycznych i konferencje.

Fundacja PZU była pomysłodawcą i realizatorem własnego projektu. Dla utrwalenia w pamięci rodziców i ich dzieci 100-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości organizacja przygotowała i przekazała symboliczne wyprawki wszystkim noworodkom, które przyszły na świat 11 listopada 2018 roku.