FUNDACJA GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ | Bohateron

FUNDACJA GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ

FUNDACJA GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ

Toruńska organizacja założona z inicjatywy gen. prof. dr hab. Elżbiety Zawackiej

Srebrny BohaterON i Złoty BohaterON Publiczności. Nominacja za gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów o Polkach walczących na frontach II wojny światowej oraz podtrzymywanie pamięci o działalności Elżbiety Zawackiej

 

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej od niespełna 30 lat prowadzi działalność archiwalną i muzealną, propaguje kulturę i sztukę narodową oraz organizuje prelekcje dla dzieci, młodzieży i seniorów. Organizacja upamiętnia Polki działające na wszystkich frontach I i II wojny światowej oraz konspirację pomorską, kontynuując tym samym działalność zapoczątkowaną przez inicjatorkę fundacji – gen. Elżbietę Zawacką, profesor nauk humanistycznych, kurierkę Komendy Głównej Armii Krajowej, jedyną kobietę służącą w szeregach cichociemnych.

W 2018 roku Fundacja realizowała m.in. projekt Uchronić od zapomnienia, w ramach którego zgromadziła materiały aktowe do 54 teczek osobowych Polek walczących podczas II wojny światowej. Dzięki tym materiałom pracownicy naukowi mogą tworzyć prace i artykuły, a rodziny – poznać swoją historię. Organizacja przeprowadziła również 42 wykłady poświęcone gen. Elżbiecie Zawackiej oraz 37 żywych lekcji historii, podczas których uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego, Poznania i Gdańska poznali bohaterów swojego regionu z okresu I i II wojny światowej.

16 listopada 2018 roku Fundacja zorganizowała coroczną sesję naukową dla uczczenia Święta Niepodległości.