Fundacja Dziedzictwa Kulturowego | Bohateron
VA
-
A
+
A A

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Akceptuję
VA
-
A
+
A A

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego

Nominacja za projekty konserwatorskie na terenie kraju i poza jego granicami, w szczególności cmentarzy, kościołów, epitafiów, rzeźb oraz promocję polskiego dziedzictwa kulturowego na świecie. W obliczu wojny za naszą wschodnią granicą, rozpoczęła działania mające na celu zabezpieczenie zabytków. Koordynowała działania kilkudziesięciu instytucji społecznych, samorządowych i państwowych.

 

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego jest czołową polską organizacją społeczną zajmującą się ochroną dziedzictwa kulturowego – przede wszystkim cmentarzy mniejszości narodowych – żydowskich, tatarskich, ukraińskich. Fundacja prowadzi profesjonalne prace w kilku zabytkowych kościołach na Ukrainie, we Francji i na Łotwie. Poddała pracom konserwatorskim blisko 1000 obiektów zabytkowych. Wśród nich groby wielkich Polaków Seweryna Goszczyńskiego, Mieczysława Gębarowicza, św. Zygmunta Gorazdowskiego, Prezydentów Lwowa, Profesorów Liceum Krzemienieckiego, a także XVII-wieczne epitafia matki i brata króla Jana III Sobieskiego, czy Adama Kisiela – ostatniego prawosławnego senatora I RP. W 2020 roku stworzyła Koalicję Opiekunów Cmentarzy Żydowskich w Polsce, zrzeszając przy tym kilkadziesiąt organizacji i osób prywatnych, które społecznie zajmują się cmentarzami żydowskimi na terenie Polski. Fundacja aktywnie prowadzi także działania wolontariackie na cmentarzach polskich za granicą. Co roku organizuje wyjazdy na Ukrainę oraz od lat inwentaryzuje polskie groby na Łotwie. Wśród najważniejszych zabytków objętych działaniami fundacji są: Cmentarz Łyczakowski we Lwowie, Kolegiata Św. Trójcy w Ołyce, Cmentarz Żydowski w Warszawie przy ul. Okopowej, Cmentarze Tatarskiew Kruszynianach i Bohonikach.

 

Kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, Fundacja rozpoczęła działania mające na celu zabezpieczenie zabytków przeciwko skutkom napaści. Koordynowała działania kilkudziesięciu instytucji społecznych, samorządowych i państwowych. Ponadto dzięki pozyskanemu finansowaniu wysyłała pomoc humanitarną dla mieszkańców Czernihowa oraz apteczki taktyczne na front, jednocześnie współtworząc w Polsce świetlice dla ukraińskich dzieci i punkty wydawania pomocy materialnej oraz udzielania porad.

 

 Od wielu lat Fundacja dzięki skutecznemu zarządzaniu i zaangażowaniu jej Prezesa Michała Laszczkowskiego jest zdecydowanym liderem w obszarze profesjonalnej ochrony zabytków. Od wielu lat współpracuje z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Instytutem POLONIKA i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, realizując projekty konserwatorskie.