DOROTA HEPNER | Bohateron

DOROTA HEPNER

Szkoła Podstawowa nr 4 w Legionowie

Finalistka Nagrody BohaterONy 2019. Nominacja za przygotowanie innowacji dla uczniów szkoły podstawowej na temat losów żydowskich dzieci w okresie okupacji w oparciu o historię Legionowa

 

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i plastyki z zacięciem historycznym. Nie boi się poruszania trudnych tematów z naszej historii, uważa, że im wcześniej zaszczepi się w najmłodszych chęć do zdobywania wiedzy historycznej, tym łatwiej będzie zachęcić ich w kolejnych latach nauki do dalszych poszukiwań.

Innowacja „bo dzieci są najważniejsze” została stworzona jako działanie upamiętniające Rok Ireny Sendlerowej skierowane do społeczności lokalnej. Celem zajęć było zainteresowanie uczniów tematyką II wojny światowej, okupacji i Holokaustu w Polsce oraz rozpropagowanie historii miasta i najbliższej okolicy (obecność mniejszości żydowskiej w historii Legionowa oraz współpraca z Domem Dziecka w Chotomowie, w którym w czasie okupacji hitlerowskiej Irena Sendlerowa umieszczała dzieci wyprowadzone z getta). Działania zyskały patronat Rzecznika Praw Dziecka, Dyrektora Muzeum Historycznego oraz Prezydenta Miasta Legionowo.

Znana mieszkańcom z wielu działań lokalnych, nauczycielka postanowiła przybliżyć społeczności także stuletnią historię nadania miastu Legionowo nazwy przez generała Bolesława Roję. Jest autorką opowiadania i komiksu opisujących to wydarzenie oczami kilkuletniego chłopca Piotrusia. Na podstawie opracowanych materiałów wspólnie z uczniami przygotowała i zrealizowała zajęcia tematyczne dla młodszych dzieci.