Bogdan Bednarczyk | Bohateron
VA
-
A
+
A A

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Akceptuję
VA
-
A
+
A A

Bogdan Bednarczyk

Bogdan Bednarczyk

Nominacja za wyjątkową pasję i konsekwencję w propagowaniu wiedzy o Powstaniu Warszawskim, zabezpieczaniu muzealiów i archiwaliów oraz współtworzenie Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego. Jako jeden z pierwszych wiele lat temu rozpoczął działalność rekonstruktorską związaną z Powstaniem Warszawskim. Jest autorem licznych publikacji i artykułów z zakresu historii Powstania, muzealnictwa i falerystyki. Budowany przez niego przez kilka dekad zbiór muzealiów, archiwaliów i zdjęć dotyczących Armii Krajowej jest jednym z największych na świecie, udostępnianym często badaczom i publicystom.

 

Bogdan Bednarczyk jest jednym z najaktywniejszych działaczy propagujących wiedzę o Powstaniu Warszawskim i Armii Krajowej w Polsce. Jego dorobek z zakresu zabezpieczania muzealiów i archiwaliów obejmuje tysiące pozycji, które dzięki jego aktywności zostały uratowane przed zniszczeniem lub trafieniem do niedostępnych kolekcji. Jest współtwórcą Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego, zarejestrowanego w fazie organizacji w 2018 roku i otwartym dla zwiedzających w 2020 roku w Reducie Banku Polskiego. Muzeum jest jedną z największych na świecie społecznych instytucji gromadzących muzealia i archiwalia AK i Powstania Warszawskiego. Stanowi zwieńczenie kilku dekad działalności Bogdana Bednarczyka. W Muzeum realizuje obecnie swoje projekty wystawiennicze i osobiście oprowadza zwiedzających. 

 

Całe jego życie i pasja Bogdana Bednarczyka są żywym dowodem jak głęboko można odczuwać powstańczy etos i jak skutecznie można go przekazywać kolejnym pokoleniom. Od 1975 roku jako aktywny harcerz ZHP kładł szczególny nacisk na kultywowanie tradycji Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego, jako instruktor i drużynowy włączał harcerzy w działania mające na celu promowanie wiedzy o Powstaniu Warszawskim, udział  w uroczystościach i opiekę nad kombatantami i miejscami pamięci. Od roku 1984 roku wspiera i współprowadzi Zgrupowania AK Radosław i AK Chrobry II. Przez wiele lat zajmował się pomocą kombatantom tych oddziałów, z ostatnimi z żyjących utrzymuje kontakt do dziś. Od 1991 roku należał do Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu Zośka. W latach 1992-2001 działał w Komisji Pamięci Powstania Warszawskiego przy Związku Powstańców Warszawskich. Od 1988 roku do chwili obecnej asystuje w pocztach sztandarowych oddziałów powstańczych w licznych uroczystościach środowisk oddziałów m.in. Batalionów AK Zośka, Parasol, Czata 49 i Pięść. 

 

Jest autorem licznych publikacji i artykułów z zakresu historii Powstania, muzealnictwa i falerystyki. Budowany przez niego przez kilka dekad zbiór muzealiów, archiwaliów i zdjęć dotyczących Armii Krajowej jest jednym z największych na świecie, udostępnianym często badaczom i publicystom. W 2005 roku Bogdan Bednarczyk był jednym ze współzałożycieli Grupy Historycznej Zgrupowanie Radosław. Działające następnie formalnie jako Stowarzyszenie Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław, współprowadzone od początku przez Bogdana Bednarczyka jest najaktywniejszą w Polsce grupą z zakresu tematyki Powstania Warszawskiego. Liczba projektów i wydarzeń sięga kilkudziesięciu rocznie, a przez szeregi Stowarzyszenia przeszło już kilkaset osób.

 

W ciągu ostatniego roku Bogdan Bednarczyk, mimo ciężkiej choroby współorganizował i wziął udział w licznych projektach i wydarzeniach SGH Zgrupowanie Radosław, głównych i środowiskowych uroczystościach rocznicowych Powstania Warszawskiego. W Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego oprowadził kilkadziesiąt wycieczek z kraju i zagranicy, oraz udostępniał swoje zbiory dla badaczy. Dzięki jego aktywności udało się pozyskać kolejne eksponaty i archiwalia.