Klauzula Informacyjna | Bohateron
VA
-
A
+
A A

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Akceptuję
VA
-
A
+
A A

Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Sensoria we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Ołtaszyńskiej 7, 53-010 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000564708, NIP: 8992769511, REGON: 361879567.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatorów oraz osoby i podmioty z nim współpracujące dla celów realizacji Konkursu, w tym w celu przyjęcia zgłoszenia do Nagrody, wyboru laureatów, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a/b/c RODO oraz w celach informacyjnych i promocyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące i upoważnione do przetwarzania danych w w/w celu oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia Konkursu oraz na podstawie przepisów archiwizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. do USA (z uwagi na korzystanie przez Organizatorów z usług Google Ireland Limited).
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.