Zofia Maria Brun | Bohateron

Powstańcy

Zofia Maria Brun |ur. 1925

Miałam zająć się mężczyzną, który był bardzo ciężko ranny w głowę i chodziło o to, żeby utrzymać jego ręce, żeby nie zrywał sobie opatrunków na głowie. On był nieprzytomny, ale chwilami starał się podnieść, zrywał się i krzyczał. Okazało się, że był ranny przy zdobywaniu fabryki żarówek Osram, przyniesiony do naszego szpitala, i lekarz przewidywał, że on bardzo szybko zakończy życie, ale on jakoś trwał, leżąc w łóżku.