Jerzy Paweł Czajkowski | Bohateron

Powstańcy

Jerzy Paweł Czajkowski |ur. 1932

Mieszkałem wtedy na Wspólnej. To był taki ładny, słoneczny dzień, zaczął się krzyk na ulicy robić, wyszedłem przed bramę, zobaczyłem flagi biało-czerwone i usłyszałem krzyk: «Powstanie!». Straszny szum się zrobił, ludzie zaczęli się cieszyć, wszyscy wylegli na ulicę z domów i oczywiście od razu zaczęliśmy budować barykady.