Hanna Stadnik | Bohateron

Powstańcy

Hanna Stadnik |ur. 1929

Cały patrol sanitarny poszedł po ranną. Byłyśmy z chusteczkami biało-czerwonymi na głowach, to znaczy białe chusteczki i czerwony krzyż. Niestety strzelali do nas i do Wiśki strzelali, dostała serię w brzuch. Wydostałyśmy ją stamtąd, ale skonała nam. To było okropne uderzenie. Nie spodziewaliśmy się tego, że jeśli się idzie z oznaką Czerwonego Krzyża, to Niemcy będą strzelali, ale niestety tak było.