Alicja Karlikowska | Bohateron

Powstańcy

Alicja Karlikowska |ur. 1930

Łącznica telefoniczna była umieszczona, tak po skosie przez ogródki się szło, w willi na ulicy Malczewskiego. To była willa Franciszka Fuchsa, tego od czekolady, i tam w piwnicy łącznica była ustawiona i tam pełniłyśmy dyżury. Stamtąd nasze patrole rozprowadzały linię telefoniczną do wszystkich dostępnych miejsc, żeby była łączność z całym Mokotowem.