Zgłoś kandydata | Bohateron

Zgłoś kandydata

Na zgłoszenia kandydatów do Nagrody czekamy od 1 do 30 sierpnia. Zgłoszenia może dokonać każdy – organizacja pozarządowa, instytucja publiczna, grupa nieformalna, firma, związek wyznaniowy, osoba fizyczna, Kapituła Nagrody oraz Komitet Organizacyjny Nagrody. Kandydat może się również zgłosić samodzielnie.

Jak zgłosić kandydata do nagrody?

Zapoznaj się z regulaminem Nagrody BohaterONy 2019.

Regulamin

Wypełnij formularz zgłoszeniowy. Określ kategorię, w której zgłaszasz kandydata, opisz jego osiągnięcia oraz w kilku zdaniach uzasadnij, dlaczego właśnie on powinien zostać laureatem Nagrody.

Formularz zgłoszeniowy

Dołącz do zgłoszenia materiały foto, wideo lub audio, w tym przynajmniej jedno zdjęcie obrazujące działalność historyczno-patriotyczną podejmowaną przez kandydata.

Uzyskaj pisemną zgodę kandydata na zgłoszenie jego udziału w Konkursie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Oświadczenie Kandydata

Najpóźniej do 30 sierpnia 2019 r. prześlij komplet dokumentów na adres e-mail: nagroda@bohateron.pl