Kategorie | Bohateron

Kategorie

Zgłoszenia do Nagrody BohaterONy 2019 im. Powstańców Warszawskich przyjmujemy w sześciu kategoriach. W każdej z nich wybierzemy 5 nominowanych i przynajmniej trzech laureatów.

Instytucja

Kategoria jest kierowana do muzeów, bibliotek, domów i centrów kultury, instytutów, teatrów, oper, filharmonii, galerii sztuki, wydawnictw, instytucji publicznych i osób prawnych, które w 2018 roku w szczególny sposób przyczyniły się do propagowania historii Polski XX wieku, organizując specjalne wydarzenia, wystawy, spektakle czy wydając wyjątkowe publikacje.

Firma

Wyróżnienie dla społeczników, którzy w ramach działań CSR swojej firmy w 2018 roku prowadzili własne działania o charakterze historyczno-patriotycznym lub sponsorowali projekty i wydarzenia realizowane przez inne osoby, organizacje lub instytucje.

Organizacja Non Profit

Kategoria kierowana do organizacji pozarządowych realizujących w ramach swojej działalności statutowej zadanie kultywowania polskiej historii i kultury oraz podtrzymywania dziedzictwa narodowego.

Nauczyciele

Nagroda dla ludzi z powołaniem, którzy w ciekawy, przystępny i niebanalny sposób przekazują wiedzę historyczną swoim uczniom. Dla osób angażujących dzieci i młodzież oraz społeczność okołoszkolną do zgłębiania informacji na temat dziejów Polski.

Osoba publiczna

To wyróżnienie dla tych, którzy swoimi działaniami i autorytetem są w stanie porwać tłumy. Przedsiębiorcy, politycy, aktorzy, muzycy, sportowcy, pisarze, publicyści i inne osoby wykonujące funkcje publiczne lub poprzez swoją działalność znacząco wpływające na funkcjonowanie społeczeństwa zaangażowane w wydarzenia poruszające tematykę historyczną lub same inicjujące działania związane z promocją historii Polski XX wieku.

Dziennikarz

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur przedstawicieli świata mediów, którzy w swojej codziennej pracy poruszają tematykę historii Polski XX wieku, przyczyniając się do rzetelnego i wnikliwego przekazywania społeczeństwu informacji o dziejach naszego narodu.

Zgłoszenia kandydata do Nagrody może dokonać każdy.

Znasz osobę, firmę lub instytucję, która w szczególny sposób przyczyniła się do promocji wiedzy historycznej?
A może sam realizowałeś w 2018 roku projekt dotyczący historii Polski XX wieku?

ZGŁOŚ KANDYDATA DO NAGRODY