Laureaci i finaliści | Bohateron

Wysłano 815 kartek za kwotę 28170 zł.

Laureaci i finaliści

Nagrody BohaterONy 2019 im. Powstańców Warszawskich zostały  przyznane w 7 kategoriach: pasjonat, instytucja, firma, organizacja non-profit, nauczyciel, osoba publiczna i dziennikarz. Poznaj laureatów i finalistów!

Pasjonat

Osoby prywatne, które z własnej inicjatywy i często własnym nakładem środków finansowych realizują ważne z punktu widzenia społeczności lokalnych działania. Pasjonaci i prawdziwi patrioci, dzięki którym o ważnych kartach w historii Polski dowiadują się ludzie z całego świata.

BARTOSZ BOROWIAK

Finalista Nagrody BohaterONy 2019. Nominacja za realizację akcji HEROsi WOLNOŚCI, w ramach której w niekonwencjonalny sposób prezentuje historię Powstania Wielkopolskiego oraz początków wielkopolskiego lotnictwa   Grafik komputerowy, regionalista, pasjonat lokalnej...

Czytaj więcej

MIKOŁAJ KACZMAREK

Srebrny BohaterON i Złoty BohaterON Publiczności. Nominacja za nadawanie koloru historii, przywracanie pamięci o Powstaniu Warszawskim, edukację i pomoc w lepszym zrozumieniu 63-dniowej walki o stolicę   Jego prace dotyczą...

Czytaj więcej

PATRICK NEY

Złoty BohaterON 2019. Nominacja za relację w Internecie przebiegu obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski wśród osób anglojęzycznych   Miłośnik polskiej historii. Mieszkający od 2010 roku...

Czytaj więcej

PIOTR JEŻÓŁKOWSKI

Brązowy BohaterON 2019. Nominacja za tworzenie w 2018 roku bazy więźniów niemieckiego obozu w Forcie III w Pomiechówku, edukację związaną z tym miejscem oraz integrację rodzin pomordowanych   Prawnuk zamordowanego...

Czytaj więcej

BASIA GAŁAJ

Finalistka Nagrody BohaterONy 2019. Nominacja za propagowanie historii Polski poza granicami kraju, spotkania i rozmowy z uczestnikami II wojny światowej oraz działania mające na celu podtrzymywanie pamięci o świadkach historii  ...

Czytaj więcej

Instytucja

Kategoria jest kierowana do muzeów, bibliotek, domów i centrów kultury, instytutów, teatrów, oper, filharmonii, galerii sztuki, wydawnictw, instytucji publicznych i osób prawnych, które w 2018 roku w szczególny sposób przyczyniły się do propagowania historii Polski XX wieku, organizując specjalne wydarzenia, wystawy, spektakle czy wydając wyjątkowe publikacje.

INSTYTUT PILECKIEGO

Złoty BohaterON 2019. Nominacja za całokształt działalności w 2018 roku na rzecz rozpowszechniania historii Polski XX wieku, a w szczególności indywidualnych świadectw świadków zbrodni w okupowanej Polsce czasów II wojny...

Czytaj więcej

NARODOWY BANK POLSKI

Srebrny BohaterON i Złoty BohaterON Publiczności. Nominacja za upamiętnianie wydarzeń, postaci i miejsc związanych z naszą narodową pamięcią poprzez emisję monet i banknotów okolicznościowych oraz innowacyjne formy edukacji historycznej  ...

Czytaj więcej

MUZEUM KATYŃSKIE

Finalista Nagrody BohaterONy 2019. Nominacja za konserwację archiwaliów i przedmiotów związanych ze zbrodnią katyńską, a także otwarcie w Gruzji wystawy czasowej „Katyń – od świtu dzień rozpoczął się szczególnie”  ...

Czytaj więcej

MUZEUM POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

Brązowy BohaterON 2019. Nominacja za pokazywanie bohaterskich postaw Polaków wobec społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej i okupacji niemieckiej oraz otwarcie Sadu Pamięci prezentującego półtora tysiąca nazw miejscowości, w których...

Czytaj więcej

WIELKOPOLSKIE MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI

Finalista Nagrody BohaterONy 2019. Nominacja za szeroką ofertę wydarzeń związanych z 100. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz akcję edukacyjną Światełko dla Czerwca ’56   Wielkopolskie Muzeum Niepodległości od ponad 20...

Czytaj więcej

Firma

Wyróżnienie dla społeczników, którzy w ramach działań CSR swojej firmy w 2018 roku prowadzili własne działania o charakterze historyczno-patriotycznym lub sponsorowali projekty i wydarzenia realizowane przez inne osoby, organizacje lub instytucje.

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA

Finalista Nagrody BohaterONy 2019. Nominacja za wsparcie licznych inicjatyw realizowanych w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym mecenat nad „Koncertem dla Niepodległej” i premierą filmu „Niepodległość”   Wspieranie...

Czytaj więcej

PKN ORLEN

Złoty BohaterON Publiczności. Nominacja za całokształt realizowanej w 2018 r. działalności CSR mającej na celu wparcie projektów promujących historię Polski XX wieku   PKN ORLEN  bardzo aktywnie wpiera akcje patriotyczne...

Czytaj więcej

TOM-TECH

Brązowy BohaterON 2019. Nominacja za projekt i realizację patriotycznej ciężarówki z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości   Dzięki pasji Pana Tomasza Majki, właściciela firmy TOM-TECH, do nieszablonowego zdobienia...

Czytaj więcej

PRZEWOZY REGIONALNE

Srebrny BohaterON 2019. Nominacja za autorską, ogólnopolską kampanię edukacyjną REGIObohater   POLREGIO to największy przewoźnik pasażerski w Polsce. W 2018 roku spółka, włączając się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez...

Czytaj więcej

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO

Złoty BohaterON 2019. Nominacja za realizowany w 2018 roku projekt Rachunek wdzięczności oraz wsparcie działań upamiętniających 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości   Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo to firma, która...

Czytaj więcej

Organizacja Non-Profit

Kategoria kierowana do organizacji pozarządowych realizujących w ramach swojej działalności statutowej zadanie kultywowania polskiej historii i kultury oraz podtrzymywania dziedzictwa narodowego.

FUNDACJA PZU

Brązowy BohaterON 2019. Nominacja za działania filantropijne wspierające realizację projektów promujących najnowszą historię Polski   Jednym z celów Fundacji PZU jest działalność na rzecz dobra wspólnego w zakresie podtrzymywania tradycji...

Czytaj więcej

FUNDACJA GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ

Srebrny BohaterON i Złoty BohaterON Publiczności. Nominacja za gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów o Polkach walczących na frontach II wojny światowej oraz podtrzymywanie pamięci o działalności Elżbiety Zawackiej   Fundacja...

Czytaj więcej

FUNDACJA KOCHANIA POZNANIA

Finalista Nagrody BohaterONy 2019. Nominacja za promocję historii Poznania oraz lokalnego patriotyzmu, m.in. poprzez projekty: Zakochani w powstaniu, Matki Chrzestne Powstania Wielkopolskiego i Bimbą w historię   Fundacja Kochania Poznania...

Czytaj więcej

FUNDACJA WILLA JASNY DOM

Złoty BohaterON 2019. Nominacja za upamiętnianie ciemnej przeszłości Willi Jasny Dom, a także realizację projektu edukacyjnego Seanse w Jasnej   Organizacja powstała, by społeczeństwo usłyszało krzyk murów kamienicy przy ul....

Czytaj więcej

STOWARZYSZENIE ODRA-NIEMEN

Finalista Nagrody BohaterONy 2019. Nominacja za realizowanie w 2018 roku licznych projektów kresowych, polonijnych, historycznych i edukacyjnych oraz inicjowanie i podtrzymywanie kontaktów polsko-litewskich   Ponad połowa mieszkańców Dolnego Śląska ma...

Czytaj więcej

Nauczyciel

Nagroda dla ludzi z powołaniem, którzy w ciekawy, przystępny i niebanalny sposób przekazują wiedzę historyczną swoim uczniom. Dla osób angażujących dzieci i młodzież oraz społeczność okołoszkolną do zgłębiania informacji na temat dziejów Polski.

ADAM CZARNIAWSKI

Brązowy BohaterON 2019. Nominacja za nowatorskie i nieszablonowe pomysły na lekcje historii oraz aktywną postawę patriotyczną poza murami szkoły   Nauczyciel historii oraz opiekun szkolnego koła historycznego. Jego kandydaturę do...

Czytaj więcej

LUDMIŁA FABISZEWSKA

Srebrny BohaterON 2019. Nominacja za zainicjowanie międzynarodowego projektu edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała” zbudowanego na ogromnym sentymencie i wyjątkowych wspomnieniach kresowianki   Nauczycielka wychowania przedszkolnego, muzyczka  i pasjonatka historii. Akcję...

Czytaj więcej

RADOSŁAW POTRAC

Finalista Nagrody BohaterONy 2019. Nominacja za znaczne wykraczanie poza zakres obowiązków wynikających z wykonywanego zawodu, stworzenie jednodniowego Muzeum Powstania Warszawskiego, a także szeroko rozumianą popularyzację historii Warszawy   Niezwykły nauczyciel...

Czytaj więcej

PRZEMYSŁAW SZOT

Złoty BohaterON i Złoty BohaterON Publiczności. Nominacja za pomysł przygotowania blisko 1500 medali dla żyjących bohaterów Powstania Warszawskiego oraz angażowanie w projekty historyczne młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym   Wychowawca i...

Czytaj więcej

DOROTA HEPNER

Finalistka Nagrody BohaterONy 2019. Nominacja za przygotowanie innowacji dla uczniów szkoły podstawowej na temat losów żydowskich dzieci w okresie okupacji w oparciu o historię Legionowa   Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i...

Czytaj więcej

Osoba publiczna

To wyróżnienie dla tych, którzy swoimi działaniami i autorytetem są w stanie porwać tłumy. Przedsiębiorcy, politycy, aktorzy, muzycy, sportowcy, pisarze, publicyści i inne osoby wykonujące funkcje publiczne lub poprzez swoją działalność znacząco wpływające na funkcjonowanie społeczeństwa zaangażowane w wydarzenia poruszające tematykę historyczną lub same inicjujące działania związane z promocją historii Polski XX wieku.

FILIP CHAJZER

Brązowy BohaterON i Złoty BohaterON Publiczności. Nominacja za zaangażowanie setek tysięcy ludzi w pomoc Powstańcom Warszawskim, zainteresowanie ich historiami i pokazanie, czym jest współczesny patriotyzm   Dzięki swojej charyzmie jest...

Czytaj więcej

DARIUSZ MALEJONEK

Złoty BohaterON 2019. Nominacja za wydanie i promocję płyty Panny Sprawiedliwe wśród Narodów Świata, która swą premierę miała w lutym 2018 roku   Muzyk rockowy, lider zespołu Maleo Reggae Rockers....

Czytaj więcej

PRZEMYSŁAW MAJEWSKI

Finalista Nagrody BohaterONy 2019. Nominacja za projekt 100 tysięcy płyt na 100-lecie odzyskania Niepodległości, szerzenie wiedzy na temat dwudziestolecia międzywojennego i nieszablonowy pomysł na trafienie z przekazem do młodych ludzi...

Czytaj więcej

KAROL NAWROCKI

Srebrny BohaterON 2019. Nominacja za promocję w 2018 roku historii Polski XX wieku, działania mające na celu upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku oraz rozwój Muzeum II Wojny Światowej   Doktor...

Czytaj więcej

JAN ŻARYN

Finalista Nagrody BohaterONy 2019. Nominacja za zaangażowanie w przekazywanie historii Polski XX wieku, stałe przypominanie na swoich profilach w mediach społecznościowych o istotnych dla naszego kraju faktach i pełnienie funkcji...

Czytaj więcej

Dziennikarz

Przedstawiciele świata mediów, którzy w swojej codziennej pracy poruszają tematykę historii Polski XX wieku, przyczyniając się do rzetelnego i wnikliwego przekazywania społeczeństwu informacji o dziejach naszego narodu.

TOMASZ WOLNY

Srebrny BohaterON i Złoty BohaterON Publiczności. Nominacja za promocję 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz pomysł zorganizowania koncertu „Wielkopolanie śpiewają Niepodległej. W chwilach próby zwycięstwo”   Jak sam siebie określa,...

Czytaj więcej

MAGDA ŁUCYAN

Finalistka Nagrody BohaterONy 2019. Nominacja za autorski cykl wywiadów „Powstańcy” emitowany na antenie TVN24 z okazji 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego   Autorka cykli rozmów ze świadkami historii – „Powstańcy”,...

Czytaj więcej

PIOTR KUŚMIERZAK

Brązowy BohaterON 2019. Nominacja za film dokumentalny „W martwym punkcie” poruszający temat rzezi wołyńskiej   Reporter Polsat News w Lublinie i prezenter serwisów informacyjnych. Prowadził magazyn „Nie rządem Polska stoi”...

Czytaj więcej

TADEUSZ PŁUŻAŃSKI

Złoty BohaterON 2019. Nominacja za całokształt pracy dziennikarskiej w 2018 roku promującej historię Polski XX wieku   Dziennikarz, historyk, publicysta, Prezes Fundacji Łączka opiekującej się Kwaterą na Łączce na warszawskich...

Czytaj więcej

REDAKCJA WAWA BOHATEROM

Finalista Nagrody BohaterONy 2019. Nominacja za program Wawa Bohaterom oraz działania realizowane na rzecz Powstańców Warszawskich   W lutym 2018 roku TVP3 Warszawa rozpoczęła emisję nowego programu – Wawa Bohaterom....

Czytaj więcej

Nagroda BohaterONy 2019 im. Powstańców Warszawskich

Powstała, by wyróżnić firmy, instytucje oraz osoby, których działania w szczególny sposób promowały wiedzę o historii Polski XX wieku oraz edukację historyczno-patriotyczną w 2018 roku.

Dowiedz się więcej